Villkor Plantagen Företag

Här hittar du som är kund hos Plantagen Företag villkoren som gäller för dig som företagskund.

Allmänt

Plantagen erbjuder nu Företagskunder förmånliga villkor vid köp i butik eller via beställningar direkt till Plantagen Företag/bedrift via mail/telefon. Plantagens Företagskunder får nu ta del av flera fördelar, bl a:  

 • Få 10 % rabatt på alla köp
 • Handla snabbt och smidigt online och i butik 
 • Sortiment och volymer anpassade för din verksamhet 
 • Personlig service och hjälp av experter 
 • Hämta i butik eller få leverans till önskad adress 
 • Handla mot faktura
 • Dela upp beställningar på flera projektkoder 

Vid köp via Plantagens e-handel gäller de vanliga konsumentvillkoren.

Bolagsinformation 

Plantagen Sverige AB 

BOX 3006 

169 03 Solna 

Organisationsnummer 556610-3015 

Betalning 

Plantagen erbjuder våra företagskunder ett antal olika betalningsalternativ; kort, kontant eller faktura 

Betalning i butik 

Om kreditutrymme finns – faktura 

Om kreditutrymme är 0 SEK eller förbrukat – kort 

Fakturabetalning

När du registrerat dig som företagskund har du möjlighet att handla mot faktura, i butik eller via Plantagen Företag.

Betalningsvillkor vid fakturabetalning i butik är 30 dagars netto. Vid försening debiteras en avgift med 60 kr per påminnelse samt dröjsmålsränta med nio (9) procent över var tid gällande diskonto.

Fakturabetalning vid beställning via Plantagen Företag så gäller Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter (se bestämmelser nedan)

Ansökan om kredit

Ansökan om företagskonto gör behörig firmatecknare på Plantagen Företag. Det går även att få hjälp med kreditansökan i butik. Ditt företags kreditvärdighet avgör hur mycket kredit du kan få. Krediten sätts som ett resultat av Dun & Bradstreets kreditbedömning. Max kredit är 100.000 vid en automatisk kreditbedömning. Företag kan kontakta Plantagen Företag om högre kredit önskas. Vi kontrollerar dels ditt företags kreditbetyg och rekommenderade kreditlimit hos Dun och Bradstreet, dels ditt företags betalningshistorik och eventuella konkursengagemang. Därefter beviljar vi relevant kreditutrymme för ditt företag. Hör av dig till oss på e-post foretagskund@plantagen.se eller telefon 010 1956764 öppettider 7-16 helgfria vardagar, om du har frågor om din kredit hos Plantagen Företag.

Plantagen Företag har rätten att neka öppnande av konto utan att lämna förklaring om varför. Om du önskar höja sin kreditgräns utför Plantagen Företag en förnyad kreditprövning. Om Plantagen Företag identifierar ett behov av högre kreditlimit sker förnyad kreditprövning och Plantagen Företag äger rätt att höja kreditlimiten utan ditt medgivande. Det åligger dig att skriftligen meddela Plantagen Företag om eventuella förändringar av de fullmakter som inlämnats.

Rätt att säga upp kredit 

Plantagen Företag äger ovillkorlig rätt att utan föregående avisering ompröva, sänka aktuell kreditgräns eller säga upp kontot i förtid samt begära in omedelbar betalning om skälig anledning finns att tro att köparen inte kommer att fullgöra sina förpliktelser mot kontogivaren.

Omständigheter som medför Plantagen Företags rätt enligt ovan är bl a följande:

 • Köparen har fått ändrad rating hos kreditupplysningsföretaget
 • Köparen har belagts med nya betalningsanmärkningar eller skulder till kronofogden efter kreditens beviljande
 • Köparen har överskridit beviljad kredit
 • Köparen har förfallna fakturor

Kontoanvändning

Om köparen önskar att handla mot faktura i butik behöver köparen uppge sitt 6-siffriga kundnummer, samt uppvisa legitimation som styrker behörighet. Köparen kan ange projektnummer eller annan märkning på fakturan om så önskas.

Leverans

Företagsleveranser 

Plantagen Företag tillämpar Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter samt Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter till yrkesmässig byggverksamhet (se bestämmelser nedan)

Till företag levererar vi helgfria vardagar och varorna bärs in till entré/reception. Notera att någon behöver finnas på plats för att kunna öppna och ta emot leveransen. Specifik leveransinformation får du i samband med att du gör din beställning.

Tunga transporter lämnas vid avtalad plats och lastpallar tas inte med i retur. Bärhjälp ingår inte.

För att tunga leveranser ska kunna lämnas vid avtalad plats behöver lastbilen kunna köra ända fram. Palldragare kräver hårt underlag och kan inte köras på t ex grus eller jordvägar. Om transportören inte kan köra ända fram lämnas varorna så nära leveranspunkten som det är möjligt.

Plantagen har i transportavtal säkerställt att våra transportörer följer det nordiska samarbetet Fair Transport, som bland annat handlar om förarens arbetsförhållanden och att de material som används är miljövänliga och reglerade.

Om produkter och sortiment

Vi reserverar oss mot eventuella leveransförseningar, slutsålda varor och prisändringar. För levande växter är det av naturliga skäl inte möjligt att visa en bild på varje unik växt på vår webbplats, utan bilden visar ett typiskt exemplar av växtsorten. Då varje växt är unik kan det finnas skillnader i utseende och höjd och bredd kan avvika från angivet mått, men du kan känna dig trygg med att när vi plockar din order väljer vi det bästa exemplaret av den växt eller blomma du har beställt. Om inte annat anges säljs växter och blommor utan vas eller ytterkruka. Då växter, blommor och fröer är beroende av förhållanden hos våra odlare kan tillgång på enskilda växtsorter inte garanteras i våra butiker, men vi gör alltid vårt bästa för att säkra ett brett utbud av blommor och växter.

Returer – Öppet köp och ångerrätt (gäller ej levande växter)

Öppet köp 30 dagar vid köp i butik

Vi vill att du ska vara nöjd. Har du ångrat dig tar du med dig varan och kvittot till en butik inom 30 dagar från den dag då köpet gjordes och får pengarna tillbaka. Varan ska vara i oförändrat skick och i obruten förpackning. Ångerrätten gäller inte levande växter, lökar, sticklingar och rötter.

Specialbeställningar via Plantagen Företag

Ångerrätt gäller inte för specialbeställningar som lagts via Plantagens Plantagen Företag. 

Vid retur av beställningar från Plantagen Företag av varor som inte är växter, gör så här:

Vid retur, gör så här:

 • Ta med varan till en av våra butiker inom 30 dagar från den dag då köpet gjordes. Glöm inte att ta med din orderbekräftelse.
 • Du kan också meddela oss att du vill ångra ditt köp genom att skicka ett meddelande till foretagskund@plantagen.se. Därefter ska du utan onödigt dröjsmål, men senast inom 14 dagar, skicka tillbaka varan i sin originalförpackning till Plantagen för att ångerfristen ska anses ha iakttagits.
 • Skicka din retur till Plantagen, Herrestavägen 20, 177 38 Järfälla. Kostnaden för returfrakt står du som kund för.
 • Tänk på att varan ska vara i samma skick som när du köpte den och om den låg förpackad när du tog emot varan ska den ligga i sin originalförpackning när den returneras.

Återbetalning sker senast inom 14 dagar från när din vara har tagits emot av oss eller du har sänt in bevis på att du skickat tillbaka varan. Återbetalningen sker med samma betalningsmedel som du använde för att genomföra köpet, såvida vi inte kommer överens om något annat.

Har du valt en dyrare leveransmetod eller hanterat varan i större omfattning än vad som är nödvändigt för att försiktigt undersöka den, har Plantagen rätt att göra avdrag på återbetalningen för den förhöjda leveranskostnaden respektive värdeminskningen till följd av din hantering av varan.

Fraktkostnad återbetalas inte vid delreturer såvida den inte skulle ha blivit lägre om du inte hade köpt den ångrade varan; i så fall återbetalas mellanskillnaden.

Reklamationer

Reklamationer när du har handlat i butik

Du har tre års reklamationsrätt på varor. Om du vill reklamera en vara ska du göra det inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationen anses alltid ha lämnats i rätt tid om den sker inom två månader efter att du märkt felet. Varor som du har köpt i en av våra butiker tar du med till närmaste Plantagen-butik tillsammans med kvittot.

Vid reklamation av levande växter gäller Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter (se bestämmelser nedan)

Reklamationer när du har handlat via Plantagen Företag

Du har tre års reklamationsrätt på varor. Om du vill reklamera en vara ska du göra det inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationen anses alltid ha lämnats i rätt tid om den sker inom två månader efter att du märkt felet. Vill du reklamera något du har köpt i vår e-handel kan du ta med dig varan och orderbekräftelsen till en Plantagen-butik. Det går också bra att kontakta vår kundservice via mejl till foretagskund@plantagen.se. Skriv ditt ordernummer i mejlet, bifoga en tydlig bild på felet och beskriv varför du vill reklamera varan.

Vid reklamation av levande växter gäller Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter (se bestämmelser nedan)

Reklamationsprocess

När lämnar in din produkt i en av våra butiker eller skickar tillbaka den till oss för reklamation så kommer Plantagen att ta emot produkten och registrera ett reklamationsärende, för att sedan låta en av våra experter göra en bedömning av reklamationen. När bedömningen är klar kommer du att få återkoppling från oss hur vi går vidare.

Vid reklamation av levande växter gäller Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter (se bestämmelser nedan)

Reklamation av plantskoleväxter (levande växter, lökar, sticklingar och rötter)

Plantagen Företag tillämpar Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter samt Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter till yrkesmässig byggverksamhet (se bestämmelser nedan)

Tvister

Tvist angående tolkning och tillämpning av Plantagen Företags köp & leveransvillkor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten prövas i enlighet med gällande svensk lagstiftning i svensk domstol. Plantagen företag har rätt att väcka talan mot kontohavare vid domstol i annat land om kontohavaren har sin hemvist i det landet.

Allmänna bestämmelser – näringsidkare

Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans och försäljning av plantskoleväxter till näringsidkare (Köparen). Dessa allmänna bestämmelser gäller i den mån något annat inte särskilt avtalats.

Försäljning av plantskoleväxter

1. Säljaren tillhandahåller plantskoleväxter i enlighet med Säljarens vid var tid gällande prislista.

2. Plantskoleväxterna säljs med iakttagande av Statens Jordbruksverks författningssamling SJVFS 2010:47 T42 samt Kvalitetsregler för plantskoleväxter utgiven av GRO:s (Gröna Näringens Riksorganisation) plantskolesektion, 4:e upplagan 2013.

3. Säljaren tillhandahåller vid anfordran planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen, samt erforderliga växtpass och e-certifikat.

4. Säljaren kan inte garantera leverans vid varje tidpunkt av samtliga plantskoleväxter som finns med i Säljarens prislista och inte heller i obegränsad omfattning.

Beställning, priser mm

5. Priserna i Säljarens prislista är angivna exklusive kostnader för emballage, transport och moms och utan hänsyn till eventuella mängdrabatter och ej heller eventuella merkostnader för hantering som kan uppstå till följd av Köparens begäran om tidpunkt för leverans.

6. En skriftlig beställning från Köparen skall följas av en orderbekräftelse från Säljaren. Om Säljaren inte fullt ut kan leverera i enlighet med Köparens beställning, i antal eller med leveranstid som beställningen angivit, skall istället en skriftlig offert tillställas Köparen. En offertförfrågan från Köparen följs också av en skriftlig offert från Säljaren. Säljarens offert är bindande i trettio (30) dagar om annat inte anges i offerten.

7. Betalningsvillkor är om annat inte avtalas trettio dagar. Säljaren fakturerar vid leverans. Vid överenskommelse om delleveranser faktureras varje delleverans för sig. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta med nio (9) procent över vid var tid gällande diskonto.

Leveransvillkor och riskens övergång

8. Som leveransvillkor gäller Fritt Säljarens plantskola, såvida annat inte avtalas.

9. Säljaren svarar för att växterna är erforderligt förpackade och emballerade inför transport samt ger inför varje leverans rekommendationer i fråga om erforderlig typ av transport såsom kyl- eller värmetranport, öppen eller stängd bil och liknande.

10. Risken för plantskoleväxterna övergår på Köparen då dessa avlämnats för leverans till Köparen. Med detta avses att plantskoleväxterna antingen avskilts för Köparens räkning för avhämtning på Säljarens plantskola erforderligt förpackade och emballerade eller av Säljaren överlämnats till speditör eller liknande som för Köparens räkning svarar för transport från Säljarens plantskola.

Rätt till senareläggning av leverans

11. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras av försvårande väderleksförhållanden. Med detta avses dels att de växter som skulle ha levererats skadats av för växterna särskilt ogynnsamt inverkande väderleksförhållanden, dels att växterna av Säljaren ej bedöms klara transport på grund av sträng kyla.

12. Köparens rätt till senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där köparen på grund av force majeure (krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, lockout och liknande) saknar möjlighet att ta emot leveransen.

13. Säljaren och Köparen skall samråda om när leverans istället kan ske med beaktande av att ett flertal plantskoleväxter endast kan hanteras (upptagning, transport, plantering) när de är i vila. För rätt till tidsförlängning av leveransen krävs att part utan dröjsmål ger motparten skriftligt besked om hindret. I situationer där Köparen begär senareläggning av leverans utan att rätt till detta föreligger enligt denna bestämmelse, kan Köparen överenskomma med säljaren om att skjuta på leverans från en säsong till en annan där så kan ske utan olägenhet för säljaren och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på plantskoleväxterna i fråga.

Ansvar vid försening, avbeställning mm Köparens dröjsmål

14. Köparen ansvarar för att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid. Köparen är medveten om att underlåtenhet att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstid och därefter plantera dem innebär en betydande risk för att växterna skadas.

15. För att undvika missförstånd klargörs följande. Plantskoleväxter som tagits upp ur fält för Köparens räkning (frilandsodlade) kan normalt vare sig säljas vidare till annan eller lagras i en situation där Köparen är försenad med att avhämta plantskoleväxterna. Varje sådan försening är av väsentlig betydelse för Säljaren och berättigar till hävning av köpet och därav följande rätt till ersättning för full utebliven vinst.

16. Av samma skäl godtas inte utan Säljarens godkännande Köparens avbeställning av avtalad leverans, vare sig helt eller delvis. Sker sådan avbeställning utan Säljarens godkännande, har Säljaren motsvarande rätt som enligt p 15 ovan att för egen del häva köpet, alternativt göra gällande att Köparen utan grund hävt köpet, samt har rätt till full ersättning för utebliven vinst för leveransen.

17. Vid beräkningen av utebliven vinst skall hänsyn tas till Säljarens skyldighet att försöka begränsa sin skada.

18. Om Köparen är i dröjsmål med betalning av förfallna fakturor för tidigare utförda leveranser, har Säljaren utöver rätt till dröjsmålsränta, alltid rätt att stoppa ny leverans till dess att betalning skett, alternativt att Köparen ställer godtagbar säkerhet för den nya leveransen.

Säljarens dröjsmål

19. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, åverkan av skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam säljares kontroll.

20. Säljarens ansvar för skada vid en väsentlig försening som Säljaren ansvarar för är begränsat till ett belopp som motsvarar maximalt 15 procent av priset för den eller de plantskoleväxter förseningen avser, alternativt vid väsentlig försening av hel leverans, maximalt 15 procent av priset för hela leveransen. För skadestånd krävs att Köparen kan visa att han orsakats direkta kostnader av förseningen till motsvarande belopp.

21. Köparen har vid Säljarens väsentliga försening med hel leverans, rätt att avbeställa leveransen i dess helhet, förutsatt att leverans ännu ej skett och att den senarelagda tidpunkt för leverans som Säljaren aviserat som nödvändig, heller inte har inträtt. Köparen har därutöver rätt till ersättning för de direkta kostnader Köparen kan visa att han orsakats av den avbeställda leveransen, dock maximerat till 15 procent av priset för hela leveransen på samma sätt som stadgats i punkt 20 ovan.

Mottagningskontroll och reklamation

22. Säljaren tillhandahåller eller hänvisar till en planterings- och skötselinstruktion för varje leverans. Det ankommer på Köparen att vid mottagandet sätta sig in i dessa planterings- och skötselinstruktioner för att på eget ansvar kunna hantera och i förekommande fall mellanlagra växterna till dess de planteras helt i enlighet med dessa instruktioner. Instruktionerna måste också följas vid efterföljande bevattning och övrig skötsel. Det ankommer på Köparen att omedelbart efter avemballering genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Det ankommer vidare på Köparen att se till att Köparen eller den som anlitats av Köparen för plantering och därpå följande etablering av växterna att genom dokumenterad egenkontroll säkerställa att planterings- och skötselinstruktionen följts.

23. Köparen skall vid mottagandet av leverans besiktiga plantskoleväxterna. Köparen får inte åberopa att plantskoleväxt är felaktig om inte skriftlig reklamation gjorts omedelbart efter det att fel upptäcks eller borde ha upptäckts. Fel som märkts eller borde ha märkts vid mottagandet av leveransen skall reklameras senast inom åtta (8) arbetsdagar från mottagandet. Med mottagande avses tidpunkt då leveransen efter fullgjord transport ankommit till Köparen eller den Köparen anvisat som mottagare.

Det ankommer på Köparen att avemballera leveransen vid mottagandet för att möjliggöra besiktning av leveransen och dokumentation av eventuellt förekommande fel.

Säljarens ansvar för fel

24. Köparen är medveten om att det inte lämnas någon etableringsgaranti , även om planterings- och skötselinstruktionen följts. Skador kan bland annat uppstå av luft och vattenföroreningar, växtnäringsbrist, felaktigt PHvärde i jorden, utöver felaktig skötsel, växtskadegörare mm.

25. För fel som består av bristande sortäkthet har Köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till omleverans. Om Köparen inte följt den planterings- och sköteselinstruktion som Säljaren tillhandahållit har Säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Det ankommer på Köparen att genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följts. Säljaren har ej heller något ansvar för fel om Köparen inte följt säljarens rekommendationer om transportsätt enligt punkt 9 ovan eller om Köparen underlåtit att avhämta plantskoleväxterna vid avtalad leveranstidpunkt sedan dessa av Säljaren förberetts för leverans. Säljaren svarar slutligen inte för fel som uppstått på grund av för planteringsorten osedvanliga väderleksförhållanden.

26. Ansvarstiden gällande fel som består av bristande sortäkthet är fem (5) år från avtalad leveranstidpunkt.

27. Som påföljd för fel som Säljaren svarar för skall i första hand omleverans ske, om inte Säljaren kan visa att felet kan avhjälpas och Köparen skäligen har att nöja sig därmed. Underlåter Säljaren att utan dröjsmål avhjälpa fel eller företa omleverans har Köparen efter att lämnat Säljaren skriftligt besked därom rätt till ersättning för skäliga kostnader för att själv låta avhjälpa felet eller ombesörja omleverans från annan plantskola.

28. I den mån omleverans inte kan ske under aktuell säsong har Köparen istället rätt till prisavdrag motsvarande priset för den eller de felaktiga plantskoleväxter leveransen omfattat. Om omleverans inte kan ske under aktuell säsong och antalet felaktiga plantskoleväxter svarar för en så väsentlig del av leveransen att det medför en betydande olägenhet för Köparen att stå fast vid köpet i resterande delar, har Köparen rätt att häva leveransen i dess helhet. Säljarens skadeståndsansvar är i sådant fall begränsat till ett belopp som motsvarar överenskommet pris för leveransen, alternativt det lägre belopp som Köparen dittills betalat för leveransen, att i så fall återbetalas av Säljaren.

29. Säljaren är inte i något fall, vare sig vid försening med eller fel i leveransen, skyldig att utge ersättning för utebliven vinst eller annan indirekt skada.

Tvistelösning

30. Tvist på grund av avtalet mellan Köparen och Säljaren skall avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol varvid tingsrätten i den domsaga där Säljaren har sitt säte skall vara första instans.

Allmänna bestämmelser för leverans av plantskoleväxter till yrkesmässig byggverksamhet 

Dessa bestämmelser har utarbetats av SVEPLANT (branschorganisation för Sveriges plantskolor) och är avsedda att tillämpas vid leverans av plantskoleväxter till byggarbetsplatser där ABM 07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet – gäller som avtalsvillkor mellan säljare och köpare.

Inledande bestämmelser

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda som tillägg till ABM 07 och har företräde framför ABM 07 som specialreglering på grund av plantskoleväxters karaktär av levande material. Bestämmelserna ansluter till ABM 07 på följande sätt. De rubriker och den numrering som anges nedan motsvarar de som förekommer i ABM 07 och markerar ändringar eller tillägg som införs i dessa allmänna bestämmelser i förhållande till motsvarande bestämmelse i ABM 07. Där annat ej framgår nedan gäller ABM 07 utan ändring.

Inledande bestämmelser 

6. Säljaren tillhandahåller planterings- och skötselinstruktion som är anpassad för de växter som ingår i leveransen.

Transport och mottagande 

9. Som leveransvillkor gäller fritt säljarens plantskola där annat ej avtalas. Säljaren svarar för att växterna är erforderligt förpackade och emballerade inför transport samt ger inför varje leverans rekommendationer i fråga om erforderlig typ av transport såsom kyl- eller värmetransport, öppen eller stängd bil och liknande.

Rätt till tidsförlängning 

10. Säljaren har rätt att senarelägga leveransen helt eller delvis om avtalad leveranstid hindras av försvårande väderleksförhållanden. Med detta avses dels att de växter som skulle ha levererats skadats av för orten osedvanligt och för växterna särskilt ogynnsamt inverkande väderleksförhållanden, dels att växterna ej bedöms klara transport på grund av sträng kyla. Köparens rätt till senareläggning av leveransen är begränsad till situationer där köparen på grund av force majeure (krig, försvarsberedskap, epidemi, strejk, blockad, lockout och liknande) saknar möjlighet att ta emot leveransen. Parterna skall vid tillämpning av denna bestämmelse samråda om när leverans istället kan ske med beaktande av att ett flertal växter endast kan hanteras (upptagning, transport, plantering) när de är i vila och inte i tillväxt. För rätt till tidsförlängning av leveransen krävs att part utan dröjsmål ger motparten skriftligt besked om hindret. I situationer där köparen begär senareläggning av leverans utan att rätt till detta föreligger enligt denna bestämmelse, må köparen i förekommande fall överenskomma med säljaren om att skjuta på leverans från en säsong till en annan där så kan ske utan olägenhet för säljaren och utan risk för skador eller kvalitetsförsämring på växterna i fråga.

Ansvar vid försening 

12. Säljaren har inte något ansvar för försening som beror på inträffade klimatskador, åverkan av skadedjur, angrepp av växtsjukdomar och liknande omständigheter utanför en normalt aktsam säljares kontroll. Bestämmelsen i punkt 12 tredje stycket ABM 07 om att hela leveransen skall betraktas som försenad om säljaren endast kunnat leverera delar av densamma gäller inte. Eventuellt förseningsvite beräknas på den del av leveransen som är försenad.

13. Köparen ansvarar för att mottaga växterna på avtalad leveransdag. På motsvarande sätt som stipulerats under punkt 10 om rätt till tidsförlängning ovan, medför köparens underlåtenhet att ta emot och plantera växterna på avtalad leveransdag en betydande risk för att växterna skadas. Den begränsning av köparens ansvar vid underlåtenhet att ta emot plantan som anges i punkt 13 i ABM 07 gäller inte för leverans av levande växter.

15. För att undvika missförstånd klargörs följande. Växter som tagits upp ur fält för köparens räkning (frilansodlade) kan normalt vare sig säljas vidare till annan eller lagras i en situation där köparen är försenad med att ta emot växterna. Varje sådan försening är av väsentlig betydelse för säljaren och berättigar till hävning av köpet och därav följande rätt till ersättning för full utebliven vinst. Det ankommer dock på säljaren att försöka begränsa sin skada i möjligaste mån.

Mottagningskontroll 

18. Med varje leverans av växter följer förutom följesedel med erforderliga växtpass och e-certifikat även planterings- och skötselinstruktion. Det ankommer på köparen att vid mottagandet sätta sig in i dessa planterings- och skötselinstruktioner för att på eget ansvar kunna hantera och i förekommande fall mellanlagra växterna till dess de planteras helt i enlighet med dessa instruktioner. Instruktionerna måste också följas vid efterföljande bevattning och övrig skötsel. Det ankommer på köparen att omedelbart efter avemballering genom fotografering dokumentera eventuellt förekommande synliga fel. Det ankommer vidare på köparen att tillse att köparen själv eller den entreprenör som anlitats av köparen för plantering och därpå följande etablering av växterna att genom dokumenterad egenkontroll säkerställa att planterings- och skötselinstruktionen följts.

Säljarens ansvar för fel

20. I tillägg till motsvarande bestämmelse i ABM 07 stipuleras följande. För fel som består av bristande sortäkthet har köparen som enda påföljd för sådant fel rätt till omleverans. Om köparen inte följt den planterings- och skötselinstruktion som säljaren tillhandahållit för respektive växt, har säljaren inte något ansvar för fel hos växten. Det ankommer på köparen att genom dokumenterad egenkontroll visa att dessa instruktioner följts. Säljaren har ej heller något ansvar för fel om köparen inte följt säljarens rekommendationer om transportsätt enligt punkt 9 ovan eller om köparen underlåtit att ta emot plantorna på avtalad leveransdag efter det att plantorna av säljaren förberetts för leverans. Säljaren svarar slutligen inte för fel som uppstått på grund av för planteringsorten osedvanliga väderleksförhållanden.

Försäkring 

26. Med ändring av punkt 26 i ABM 07 ankommer det inte på säljaren att inneha någon särskild ansvarsförsäkring för skador till följd av fel i de växter som levererats.

Avbeställning

32. I tillägg till punkt 32 i ABM 07 klargörs för att undvika missförstånd följande. Säljaren kan endast i sällsynta fall lagra av köparen beställda växter eller sälja vidare till annan inom den begränsade tid inom vilken växten måste planteras och som säljaren planerat för vid fastställelse av leveransdatum.

Din varukorg:
Varor
Totalt att betala:
Till kassan
Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. BEED2CAF-6775-4D50-832D-C19575417F8F 36C1D222-8DE3-499B-89C5-F0ACC4A3840A Created with sketchtool. 3011D877-6B37-4181-ABF0-09D8986DA7C6 Created with sketchtool. Entre Created with Sketch. 68157682-FC5A-4945-89BC-A1A195DC0E74 Created with sketchtool. F4ECEC60-D397-44D2-87E9-2D4AD35A6F11 Created with sketchtool. Icons/Menu/24px/Black Created with Sketch. order sort-alpha-desc